Visserij.

Reden voor uitvoeren van het project Visserij 2009 zijn de projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd, zoals het project Visstroperij 1997, een project Sportvisserij 2003, een project Nachtvisserij in 2005 door het Groennetwerk Noord Veluwe en het project Visserij 2006, door het Groennetwerk Noord-Veluwe en Apeldoorn. Uit deze projecten blijkt dat de overtredingen van de Visserijwet actueel blijven.

Veel voorkomende overtredingen zoals het niet in het bezit hebben van een vispas (vergunning rechthebbende), het zich niet houden aan de voorwaarden in deze vergunning of het niet hebben van een akte wanneer die wel vereist is, zouden nog regelmatig gepleegd worden. Het gebruik van levend aas komt helaas ook nog steeds te veel voor. Tevens komen er veel klachten binnen over het stoken van vuurtjes en het achterlaten van afval, zoals etensresten, verpakkingen en beschadigd vistuig. Veel overtredingen vinden in de nachtelijke uren plaats tijdens het nachtvissen, waarbij veelal ook illegaal gekampeerd wordt.

Buiten de overtredingen gepleegd door de sportvissers, is er ook nog steeds sprake van visstroperij met o.a. verboden vistuigen. Op kleine schaal wordt er gebruik gemaakt van lijnen, aalkisten en –fuiken. Meestal wordt dit gedaan door recreanten die op de campings of boten langs de randmeren en de IJssel verblijven, maar ook door de lokale bevolking.

Het hoofddoel van het project is middels repressief en preventief toezicht, het afdwingen van norm conform gedrag in de uitoefening van de sportvisserij en het terugdringen van de visstroperij.

De partners die bij dit project een rol spelen zijn: Deelnemers van Stichting Groennetwerk, te weten de Flora- en faunabeheerders binnen de politieregio Noord- en Oost Gelderland, Hengelsportcontroleurs van de Visfederatie Oost-Nederland, Visfederatie Midden Nederland, Visfederatie POS, de Koninklijke Marechaussee (KMAR)en de regiopolitie Noord- en Oost Gelderland.