Natuur- en Natuurbijproducten.
De doelstelling van dit project is te komen tot een gestructureerde, uniforme en adequate wijze van afhandeling van overtredingen met betrekking tot het wegnemen van natuurproducten zoals mos, planten, paddenstoelen etc. uit natuurgebieden.