Deelname aan provinciaal project Buiten Beter.
Dit project kreeg in 2006 een vervolg

Crossen.
Doel van dit project is het inzichtelijk maken van de cross problematiek in natuurgebieden door registratie van incidenten. Tevens overtreders aanspreken op hun gedrag, voorlichting aan locale crossclubs en desgewenst repressief optreden

Deelname aan het project Stoken van afval en snoeihout.
Het doel was het inventariseren van het gemeentelijk beleid en de frequentie waarin ontheffing wordt verleend. Tevens controle op illegale brandjes

Visserij.
Geïnspireerd door de goede resultaten van de (nacht)visserijprojecten van voorgaande jaren is er het idee ontstaan om ook in 2006 een visserijproject te organiseren. Besloten werd aandacht te besteden aan de kennisverspreiding van visserijregelgeving

Toegangsregels.
Een van de doelstellingen van dit project is te komen tot uniforme toegangsregels voor alle natuurterreinen op de Veluwe. Een doelstelling waaraan nog steeds wordt gewerkt.