Crossen.

Nachtvisserij.

Start project Toegangsregels.

Toegangsregels.

Deelname aan provinciaal project Buiten Beter.
Het betrof hier de deelname aan een bovenregionaal project. Het doel is op een integrale wijze toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving in het buitengebied.