23 februari 2016 - Wildlife crime komt niet alleen voor in het buitenland, maar gebeurt ook in ons eigen land. Nog veel te vaak worden dieren moedwillig gedood, gevangen of worden hun nesten vernield.
Wij willen de politiek duidelijk maken dat wildlife crime te vaak voorkomt en dat hier iets aan gedaan moet worden! Om te laten zien hoe belangrijk het is, willen we 10.000 handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer.

Teken je ook?

Ga naar www.wildlifecrime.eu/petitie en teken.

Ik ben tegen wildlife crime, misdaden tegen wilde dieren moeten stoppen.