25 december 2015 - De kerstdagen zijn een geliefd moment voor stropers om toe te slaan in de Nederlandse bossen. Maar dit jaar maken de natuurcriminelen het wel heel bont. Natuurorganisaties zien een sterke toename in het aantal stroperij-incidenten.

Niet alleen hazen, herten en eenden worden in Nederland afgeschoten. Een woordvoerder van Natuurmonumenten laat weten dat ook vogels, vissen en zwijnen in steeds grotere mate moeite hebben om zich in stand te houden in de buitengebieden. ,,Zeker nu de dagen zo kort zijn, zien we dat stropers nog meer toeslaan.''

Ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht waarschuwt voor een toename van het aantal stropers. ,,We komen het steeds vaker tegen in de buitengebieden,'' vertelt Ronald Vorenhout, voorzitter van de KNVvN. ,,Onze toezichthouders kunnen het nauwelijks aan.''

Menskracht
Vorenhout hoopt als wens voor het nieuwe jaar dat de bewindsvoerders inzien dat toezichthouders meer menskracht nodig hebben. ,,Stropers zitten in alle lagen van de samenleving: je hebt mensen die het voor de lol doen en mensen die uit pure armoede jagen. Maar al deze mensen zijn illegaal bezig. Dat hebben we bij wet vastgelegd. Daar moeten we dus ook op handhaven.''

Vorenhout wijst erop dat het water zijn toezichthouders aan de lippen staat. ,,We begonnen in 2010 met 800 groene boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar, red.) in opleiding en nu zijn er nog maar 500 over. Dat houden we niet vol.''

Alleen al op de Veluwe zag Natuurmonumenten het aantal stroopgevallen stijgen van 60 in 2014 naar 120 dit jaar. Maar ook op de Zuid-Hollandse eilanden is het goed raak. Daar werden niet alleen vissenfuiken gevonden, maar ook twee jonge herten die zonder moeder waren achtergebleven nadat die door stropers waren doodgeschoten. ,,Stropen klinkt als iets van vroeger, maar we hebben er nu ook veel mee te maken'', aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten. ,,Mensen beseffen niet dat ze daarmee de natuur schaden. We proberen juist op een heel verantwoorde manier met de dieren om te gaan, maar dat wordt door stropen onderuit gehaald.''

Bron: AD