VELUWE 29 maart 2013 - Op de Noord-Veluwe zijn vorig jaar maar liefst ruim 3.300 processen verbaal opgemaakt tegen natuurbezoekers die overtredingen hadden begaan. In 2011 waren dat er nog maar 967. De spectaculaire stijging komt vooral doordat veel verkeer is bekeurd omdat het zich bevond op wegen die door de natuurbeheerders in 2012 zijn afgesloten voor motorvoertuigen. Bovendien is er vorig jaar een verscherpt toezicht geweest op deze overtredingen (2.788 bekeuringen tegenover 442 in 2011). Dat verklaart het bonnen bombardement op de Noord-Veluwe. Deze natuurbeheerders, waaronder het Geldersch Landschap, zijn tot afsluiting van wegen overgegaan, omdat zij volgens John ter Horst, woordvoerder van de stichting Groennetwerk, zoveel mogelijk auto's willen weren uit de natuurgebieden. Het Groennetwerk is een samenwerkingsverband van Boa's (Buitengewone Opsporingsambtenaren), politie, marechaussee en lokale en provinciale overheden. Ze zijn werkzaam in drie gebieden, de Noord-Veluwe, Apeldoorn en de Achterhoek. "Wij willen geen auto's meer op onze terreinen, want dat betekent ook meer ellende', zegt boa Ter Horst. Hij doelt met name op de vele gevallen van illegale afvallozingen, criminaliteit, prostitutie en drugstransacties. Met het afsluiten van tientallen wegen op de Veluwe proberen de natuurbeheerders dit probleem een halt toe te roepen. "Wat wij nu echter ook zien is dat juist op die paar wegen die nog open zijn een enorme toename is gesignaleerd van vuillozingen", aldus de woordvoerder van Groennetwerk naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag over 2012 van Groennetwerk. Op de Noord-Veluwe was er ook sprake van een stijging van het aantal bekeuringen die werden uitgereikt aan bosbezoekers, die hun honden niet hadden aangelijnd, wandelaars die van de gebaande paden waren afgeweken en ruiters, die zich daaraan ook schuldig hadden gemaakt.

Bron: De Stentor.