Succesvolle Groene toezichtsdag in Gelderland

Op zaterdag 21 september hebben diverse groene toezichthouders in Gelderland gecontroleerd op de naleving van vooral de ‘groene’ wet en regelgeving. Voor het overtreden van diverse regels is in enkele gevallen proces-verbaal opgemaakt maar in nog veel meer situaties is volstaan met een stevige waarschuwing. Op de Noord-Veluwe namens als vanouds de toezichthouders van de Stichting Groennetwerk deel aan deze actiedag, maar ook in andere Gelderse regio’s sloten groene boa’s zich bij dit initiatief aan.

Constateringen

In het noordelijk deel van Gelderland richtte de controles zich voornamelijk op het publiek dat in deze periode de natuur in trekt om te kunnen genieten van de herten bronst. Een mooi natuurverschijnsel dat zich afspeelt in de periode van half september tot half oktober. Het Edelhert heeft in deze periode alle baat bij rust. Al te opdringerig publiek dat wegen en paden verlaat om het wild te zien, bereikt vaak het tegenovergestelde. Het wild trekt dieper het bos in of slaat op de vlucht waarbij het bij het passeren van wegen ongelukken kan veroorzaken. Om dit soort excessen te voorkomen is hier extra toezicht op uitgeoefend. Het geïnteresseerde publiek is daarbij geïnformeerd over hoe ze zich het beste kunnen gedragen. Daar waar sprake was van ontoelaatbaar gedrag is enkele malen proces-verbaal opgemaakt. De Stichting Groennetwerk dringt er bij het publiek op aan vooral op wegen en paden te blijven en in de avond en nacht de rust in de natuur te respecteren. De komende periode wordt deze actie enkele keren herhaald. In het zuiden van Gelderland en in de Achterhoek werd de groene actiedag vooral ingevuld met controles van sportvissers. De Hengelsportfederatie Midden Nederland hield op deze dag haar 4de regionale handhavingsdag. Vele 10-tallen vissers zijn gecontroleerd op het bezit van de noodzakelijke vergunningen. Bij de meeste sportvissers was alles gelukkig in orde. Aanvullend zijn constateringen gedaan van afvalstorten, een illegale dropping met 60 personen in verboden gebied, het zich bevinden op locaties waar dit niet was toegestaan en zijn twee verdwaalde dames weer met hun auto herenigt.

Stichting Groennetwerk