2 februari 2014 - Een hek om natuurgebieden is geen goede oplossing om toenemende overlast van onder meer het dumpen van drugsafval tegen te gaan. "De natuur moet toegankelijk blijven, maar er moet wel echt wat gebeuren." Dat zegt Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten, in een interview met NU.nl. "Het werk van de toezichthouders wordt steeds zwaarder door de toename van overlast, en tegelijk trekt de politie zich door bezuinigingen en reorganisaties terug uit het buitengebied. De veldpolitie is er niet meer, het komt allemaal neer op toezichthouders van de particuliere organisaties." Het aantal toezichthouders in natuurgebieden, ofwel groene BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren), daalde de afgelopen jaren echter fors, van achthonderd in 2011 naar vijfhonderd nu. Daarvan gaan bovendien velen de komende jaren met pensioen, en de aanwas van jonge BOA's is klein.

Volgens Wams heeft dat laatste vooral te maken met de toenemende administratielasten en scherpe opleidingseisen, "waarmee de overheid de lat voor BOA's wel steeds hoger legt". Natuurmonumenten schreef daarom afgelopen week samen met zeven andere natuurorganisaties een brandbrief aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), waarin ze stellen dat in het buitengebied "een blinde vlek in de openbare orde (veiligheid)" dreigt te ontstaan, als de overheid geen actie onderneemt.

Opruimen

Het gaat daarbij vooral om ondersteuning, legt Wams uit. "Het belangrijkste punt is: Erkenning van de positie van BOA's en het mogelijk maken van hun werk." Door te zorgen voor minder administratieve lasten, heeft een BOA bijvoorbeeld meer tijd over voor daadwerkelijk toezicht, stelt Wams. Hij wijst ook op de kosten. "Als wij afval tegenkomen in natuur, moeten we dat tegenwoordig zelf opruimen en zelf die kosten dragen. Dat vinden we niet redelijk." Vorige maand werd bekend dat in 2013 meer dan twee keer zo veel gedumpt drugsafval gevonden is als het jaar ervoor; 150 keer tegen 69. In januari van dit jaar staat de teller voor heel Nederland al op twintig, waarvan vijf keer bij Natuurmonumenten, weet Wams.

Schadelijk

Hij vindt deze toename erg zorgwekkend. "Het gaat om heel schadelijke chemicaliën. Je moet er niet aan denken dat kinderen die in de natuur aan het spelen zijn daarmee in aanraking komen. Dat is écht gevaarlijk.""Voor zover ik weet, gelukkig, zijn er nog geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Er zijn wel lekkende vaten gevonden, waarbij dit soort gifstoffen in de natuur terechtkomen."

Geen hekken

Toch is Wams geen voorstander van het afsluiten van de bossen. De gebieden van Natuurmonumenten zijn na zonsondergang al verboden terrein, maar dat betekent niet dat ze ontoegankelijk zijn voor kwaadwillenden. "Wij zijn er ontzettend trots op dat de gebieden van Natuurmonumenten bijna allemaal toegankelijk zijn. We zouden niet de kant op moeten dat we om alle natuurgebieden heel grote hekken zetten, zodat mensen daar geen illegale dingen kunnen doen. Dat is wel het laatste wat ik wil." Hij wijst er op dat veiligheid een taak is van justitie. "Het is ook belangrijk dat politie en het Openbaar Ministerie aan opsporing en vervolging doen, zodat het ook aan bron wordt aangepakt. In die zin zijn wij natuurlijk het afvalputje, van een proces waar wij niets mee te maken hebben."

Stroperij

Wams benadrukt wel dat het signaleren en bestrijden van overlast in de natuur hoort bij het werk van een BOA. Hij stelt dat de boswachters op dit moment voldoende zijn toegerust om met dergelijke situaties om te gaan, maar wijst tegelijk op het probleem stroperij. "Mensen denken soms dat dat iets van vroeger is, uit de tijd van Swiebertje, maar er zijn nog steeds stropers. Ook in een moderne variant, eigenlijk gewoon diefstal. Bijvoorbeeld als eieren van zeldzame vogels geraapt worden, of orchideeën worden uitgestoken en verhandeld op de zwarte markt. Het gaat niet alleen om mensen die een hertje schieten en het vlees gebruiken." Daarom willen de organisaties goede afspraken maken met de politie. "Nu is de samenwerking op de ene plek best goed, maar op andere minder. Het is belangrijk dat de politie overal beschikbaar is, en dat het groene gebied voor de politie ook echt een aandachtspunt is. We zien nu dat de politie zich toch concentreert op de bebouwde kom". "BOA's zijn goed opgeleide mensen, maar het zijn geen politieagenten. Er zijn soms zaken waar je de politie echt bij nodig hebt, ook voor de veiligheid in de natuur."

Als u het interview wilt bekijken, klik dan hier (met dank aan zie.nl)

Bron: nu.nl