In de eerste week van september 2014 organiseerde de werkgroep praktijkdagen van Stichting Groennetwerk opnieuw een succesvolle praktijkdag. Diverse casussen passeerde de revue en met een forse opkomst van ‘groene’ toezichthouders / boa’s, is weer veel praktijkkennis gedeeld. Bovendien zijn deze dagen bij uitstek geschikt om de onderlinge contacten te verstevigen.