23 januari 2021 - ,,Het was vorig jaar zomer meteen al prachtig. De veldleeuwerik hadden we jaren gemist maar jubelde het nu weer uit. Mijn hart ging helemaal open’’, zegt Bea Claessen, boswachter van de gemeente Heerde.

Ze schrijft de komst van één van de weinige vogels die zingt tijdens zijn vlucht, vooral toe aan de instelling van het aanlijngebod op het deel van de Renderklippen rond de schaapskooi. Met de instelling van het aanlijngebod, kiezen de hondenbezitters er massaal voor om hun dieren uit te laten in het aangewezen losloopgebied.

Bodembroeder

En de veldleeuwerik is niet de enige vogel die zich nu waagt in het rustgebied. ,,De roodborsttapuit was weer in groten getale aanwezig, dansend van heidepolletje naar heidepolletje. Van de veldleeuwerik hebben we ook weer nesten aangetroffen, heel bijzonder want dat is een bodembroeder die echt rust moet hebben’’, legt Bea Claessen uit. En rust heeft het gebied rond de schaapskooi gekregen na het aanlijngebod. Dat is ook in de wintermaanden te merken. ,,Dan gaat het om de standvogels, maar ook trekvogels en wintergasten als de kramsvogels en de watersnippen zijn weer volop aanwezig’’, aldus de Heerder boswachter.

De instelling van het aanlijngebod had heel wat voeten in aarde. Nog in februari 2017 werden zo’n duizend handtekeningen ingezameld tegen de inperking van de vrijheden voor de hondenbezitters. De raadszaal was bomvol en een rij insprekers zette uiteen dat zo’n inperking echt niet kon en dat ging toen ook van tafel. Maar in april 2019 was voor het gemeentebestuur van Heerde de maat vol. Er kwamen klachten van ouders waarvan de kinderen werden lastig gevallen door al te uitbundige honden, een anonieme gebleven hardloper meldde meermalen gebeten te zijn.

Schapen verwond 

Toen een drietal schapen werd verwond door loslopende honden was het tijd voor actie. De Renderklippen is een heel aantrekkelijk gebied maar maatregelen waren onontbeerlijk om die grote belangstelling in goede banen te leiden. Voor een ruim gebied vanaf de Elburgerweg tot ver voorbij de schaapskooi inclusief de parkeerplaats, werd een aanlijngebod ingesteld. Borden en een voorlichtingscampagne maken het waarom van de maatregel duidelijk.

,,De vaste bezoekers weten nu hoe het zit en houden zich aan de regels. En als er mensen van buiten komen, is er vaak veel begrip voor het aanlijngebod als ze onze uitleg horen.’’ En uitleggen blijft wel nodig want borden worden slecht gelezen, is haar ervaring. Maar Bea Claessen kijkt al weer vooruit, als het voorjaar komt hoopt ze het gejubel van de veldleeuwerik weer te horen.

Handhaving

Boswachter Bea Claessen en andere handhavers moesten de eerste tijd wel aan de bak. ,,De eerste maanden hebben we naast de waarschuwingen zo’n veertig bekeuringen uitgedeeld. Dat was soms echt wel lastig. Ik werd uitgemaakt voor NSB’er, mensen vonden mij sneu en zielig. Maar het heeft goed gewerkt”, stelt ze nu vast. Met wijde armgebaren wijst Bea de omvang van het gebied aan. ,,Er lopen nog wel wat wandelaars maar dat zijn mensen die de rust prefereren, vaak ouders met kinderen die niet met honden geconfronteerd willen worden.’’

 

Bron: De Stentor.