© NICO SCHOUTEN

7 november 2019 - Boswachters voelen zich in toenemende mate onveilig, ervaren meer geweld en krijgen te weinig ondersteuning van de politie. Er is daarnaast te weinig capaciteit voor boswachters in hun eigen gebied, waardoor ze er vaak alleen voor staan. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten.

Volgens 78% van de boswachters nemen de incidenten in de buitengebieden toe. Gemiddeld worden ze zo’n vijf keer per jaar geconfronteerd met een geweldsincident, met uitschieters tot 55 incidenten per persoon in het afgelopen jaar. 

De helft van de boswachters voelt zich soms of meestal onveilig, bijvoorbeeld omdat ondersteuning van de politie in een afgelegen gebied te lang op zich laat wachten en de boswachters meestal alleen werken. Gemiddeld duurt het 24 minuten voor de politie er is, in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Drenthe kan dit echter oplopen tot 40 minuten. 

Boswachter Jerry Meijs werkt in de regio Zeeland/West-Brabant. Hij draagt een vuurwapen, maar weet uit eigen ervaring hoe lang het kan duren als je in het bos slachtoffer wordt van geweld. ,,Ik ben tachtig procent van de tijd alleen op pad. Ik sprak mensen eens aan op een loslopende hond. Die sprongen meteen bovenop mij en dan lig je dus ineens te rollebollen in het bos. Je mag je wapen ook niet trekken omdat dit alleen kan als het echt levensbedreigend is. Ik heb even liggen sparren met de betrokkenen en moest mijn pepperspray trekken. Ze zijn er toen vandoor gegaan en ik heb er eentje kunnen vangen. Maar het duurde wel vijftig minuten voor de politie er was.’’

Riemen

Ook gewone wandelaars kunnen uit hun plaat gaan

Jerry Meijs

Meijs neemt het de politie zelf niet kwalijk. ,, Bij ons is de politiecapaciteit wegbezuinigd, die moeten ook roeien met de riemen die ze al tien jaar niet meer hebben. Het is ook lastig, je staat als boswachter midden in een natuurgebied, ga maar eens uitleggen waar je bent. Bij het derde heuveltje links? De politie stuit bij een natuurgebied ook eerst met de auto op een hek of paal en moet dan lopend naar je op zoek.’’

Meijs komt van alles tegen in het bos. ,,Als je alleen op groepen hangjongeren af moet of je bent bezig met jachtcontroles, dan is dat soms best spannend. Er is een percentage mensen dat heel vervelend wordt en dat varieert van boos zijn tot echt onbeschoft schelden, beledigen en bedreigen. Helaas is er soms ook sprake van echt geweld. Het zijn niet alleen de criminelen waar je wat van te duchten hebt, ook gewone wandelaars kunnen uit hun plaat gaan.’’

Volgens Meijs moeten er nu maatregelen worden genomen om boswachters onder meer te voorzien van wapens. ,,Iedere groene boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) moet voldoende uitgerust worden om door te pakken bij strafbare feiten en om zichzelf te kunnen verdedigen. Er moet goed gekeken worden of we geweldsmiddelen gaan verstrekken en welke. Dan moet je kijken waar iemand tegenaan loopt en hoe snel de ondersteuning van de politie er kan zijn.’’

Maar daar blijft het wat Meijs betreft niet bij. ,,Er moet structureel meer geld komen voor terreinbeheer en om toezicht te houden, zodat je niet meer alleen op 4000 hectare zit. Dat zelfde gaat trouwens op voor de politie, ook daar moet voldoende capaciteit zijn om ons waar nodig te kunnen ondersteunen.’’

Het onderzoek van Natuurmomenten bevestig het beeld van boswachter Meijs. De helft van alle boswachters meent namelijk dat zij niet voldoende middelen heeft om de eigen veiligheid te kunnen waarborgen. Een handvuurwapen, pepperspray, handboeien en een wapenstok zijn de middelen waar het meeste behoefte aan is. 76% van de groene boa’s beoordeelt de huidige samenwerking met de politie als onvoldoende. De boa’s pleiten voor meer informatie-uitwisseling, meer capaciteit en motivatie bij politie om te werken in het buitengebied en nauwere samenwerking om de criminaliteit in het buitengebied effectiever aan te kunnen pakken.

Oplossing

De gezamenlijke particuliere werkgevers van groene BOA’s vinden de uitkomsten van de enquête zeer zorgelijk. Zij willen op korte termijn oplossingen en een eerste investering van vier miljoen euro van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor uitrusting en capaciteit. Daarnaast willen de werkgevers met het ministerie en de politie in gesprek over uitbreiding van het aantal groene boa’s om de veiligheid van het buitengebied ook op de iets langere termijn te kunnen borgen. De aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn mogen niet eenzijdig op het bord van particuliere werkgevers terecht komen.

 

Bron: Algemeen Dagblad