© Pix4Profs/Marcel Otterspeer

5 september 2019 - Onze commissaris van de Koning heeft fors en negatief commentaar geleverd op de politieorganisatie en het Openbaar Ministerie. Minister Grapperhaus van Justitie is het met hem eens. Merkwaardig blijft dat deze medeverantwoordelijken niet aangeven wat er dan niet deugt en hoe zij zullen proberen veranderingen aan te brengen. Werk aan de winkel voor de Tweede Kamer.

Ik weet het ook niet. Wel weet ik dat de zogenaamde BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) volstrekt onvoldoende uitgerust zijn om hun moeilijke taken goed te vervullen. In het algemeen , zeggen ook de verantwoordelijke autoriteiten, zit ’m de kneep niet in onvoldoende mensen en middelen, maar wel in het toedelen van bevoegdheden en middelen.

Geweldsmonopolie

Er zijn twee soorten BOA’s:

a. Blauwgeklede BOA’s die opereren in het redelijk veilige domein van de gemeenten waar zij snel kunnen terugvallen op de steun van de politie. De politie beschikt over het geweldsmonopolie. De politie beschikt over vuurwapens, pepperspray, handboeien en de lange moderne wapenstok, nieuw model.

b. Groengeklede BOA’s opereren in domein twee: milieu, welzijn en infrastructuur. Voor het gemak: vooral in het gevaarlijke buitengebied. Toch zijn zij het lichtst ‘bewapend’. Het merendeel heeft geen vuurwapen, wél pepper­spray, handboeien en een ­ouderwetse korte wapenstok waarmee tot op dit moment nog niet geoefend is.

Met die geringe middelen moeten zij de strijd aangaan met de meest gewetenloze en goed bewapende criminelen in onze bossen en velden: de jongens van de narcostaat, de drugshandelaren met hun nachtelijke dumpingen, de superbrute motorcrossers. De BOA’s zijn daarbij kansloos.

Als de minister overgaat tot een kleine reorganisatie en herverdeling van de middelen, als hij de monopoliepositie van de politie met betrekking tot wapens weghaalt en gedeeltelijk verschuift naar de BOA’s categorie twee, is de kans groot dat er met meer succes gestreden kan worden tegen deze gevaarlijke criminaliteit en tegen deze gevaarlijke vormen van wetsovertreding.

Het wordt bovendien ook tijd dat de BOA’s in bescherming worden genomen. En niet al te vrijblijvend.

 

Bron: Brabants Dagblad