© Kars Veling

Wageningen - 29 maart 2019 - Er zijn steeds minder vlinders. In ruim 100 jaar nam het aantal met ruim 80 procent af en er verdwenen 15 soorten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het CBS baseert zich op wetenschappers die de leefgebieden van vlinders onder de loep namen.

'Zeer alarmerend', noemt Ineke Radstaat van de Vlinderstichting in Wageningen de afname van het aantal vlinders. 'Er zijn veel verschillende redenen, maar het komt vooral door de afname van het leefgebied waar ze voedsel kunnen vinden en zich kunnen voortplanten. Waar je vroeger honderd vlinders zag vliegen, zijn het er nu nog maar twintig.'

'Belangrijk in voedselketen'

Volgens het CBS nam van de vijftig soorten die tussen 1890 en 2017 werden gevolgd, de helft in aantal af. Hoe erg is dat? 'Vlinders vliegen langs bloemen en bestuiven allerlei soorten. En ze zijn ook heel belangrijk in de voedselketen. Als rups zijn ze voedsel voor heel veel vogels. Die hebben dus 80 procent minder voedsel', rekent Radstaat voor.

Ook minder vlinders op heide

Lang, tot 2000, daalde het aantal vlinders in heidegebieden minder sterk dan het aantal vlinders dat in gras- en bosgebied leeft. Maar ook op de heide neemt nu het aantal vlinders af, onder meer door bodemverzuring en doordat de heidegebieden verbrokkelen. Alleen in natuurreservaten vinden vlinders nog soorten kruiden die een eeuw geleden nog in bijna alle weilanden stonden.

Drie jaar geleden signaleerden De Vlinderstichting en het CBS nog een lichte toename van zeldzame soorten als de grote parelmoervlinder, de kleine heivlinder en de zilveren maan. Vrijdag meldt het CBS echter dat de nieuwste inzichten laten zien dat de afname doorgaat, ook bij zeldzame soorten.

'Plant voor tegel kan helpen'

Er moet dus wat gebeuren, vindt Radstaat: 'Op veel verschillende niveaus. Het kan al in je tuin of op je balkon. Elke tegel eruit en een plant ervoor terug kan voor vlinders helpen voedsel te vinden. In de landbouw kan dat op grotere schaal, zodat de vlinders in de rest van de natuur meer ruimte krijgt in Nederland. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag.'

Toch komt er af en toe een nieuwe soort in Nederland. 'Het scheefbloemwitje leeft normaal alleen in de bergen. Maar die heeft ontdekt dat je in Duitsland en Nederland leuke rotstuintjes hebt met vetplantjes erin. En die lijken best wel op planten in de bergen. Dus die vindt het eigenlijk wel goed. In een aantal jaren zijn ze van de bergen naar beneden gekomen en via Duitsland Nederland binnengevlogen', vertelt Radstaat.

Volgens haar kwam het scheefbloemwitje drie jaar geleden in Nederland alleen in Limburg voor, maar vorig jaar ook in Wageningen. 'Maar helaas verdwijnen er meer soorten dan er bij komen', benadrukt Radstaat.

 

Bron: Omroep Gelderland