WOENSDAG 15 OKTOBER 2014 - Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van particuliere organisaties worden veel meer betrokken bij overleg over politie-inzet en handhavingsprioriteiten. Hun werkgevers mogen voortaan aanschuiven bij het overleg met de tien regionale eenheden van de politie.

De honderden groene boa’s zijn van essentieel belang voor handhaving en toezicht in de landelijke (natuur)gebieden en daarmee voor de orde, veiligheid en natuurbehoud in de Nederlandse buitengebieden, schrijven staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) minister Ivo Opstelten van VenJ in een brief aan de Tweede Kamer.

Boa’s in dienst van particuliere werkgevers zoals de Hoge Veluwe (natuurgebieden), de RGV (beheerder en exploitant van recreatiegebieden) en de KNJV (wildbeheer en sportvisserij) hebben tweeërlei voordeel: zij worden ingezet als gastheer, maar kunnen zo nodig ook handhavend optreden.

De boa’s worden in hun dagelijks werk in toenemende mate geconfronteerd met overtredingen en misdrijven op het terrein van de milieuwetgeving. Het gaat daarbij onder meer om afvaldumping, autokraken en illegaal wapenbezit en stroperij; allemaal taken die meer raken aan de openbare orde en veiligheid. Daarom is het volgens beide bewindslieden hard nodig dat boa’s en de politie goed samenwerken.

Afgelopen jaren is al een heel professionaliseringstraject voor boa’s in het zogeheten domein II (milieu, welzijn en infrastructuur) opgezet met het doel hen beter uit te rusten voor hun taken. Met de invoering van de aanvullende opleidings- en bijscholingseisen zijn ook de kosten behoorlijk toegenomen. Het Rijk, dat wil zeggen EZ, stelt daarvoor voortaan een ton per jaar beschikbaar. Daarnaast is afgesproken dat particuliere werkgevers niet langer hoeven te betalen voor het digitaal aanleveren van zaken bij het CJIB.

Minstens zo belangrijk is dat de vertegenwoordigers van de particuliere werkgevers voortaan worden uitgenodigd voor overleg met de tien regionale eenheden van de politie. Verder zal de nationale politie de afspraken over het gebruik van communicatiemiddelen landelijk harmoniseren. Door de omvang van natuurgebieden en werkterreinen werken boa’s vaak over gemeentegrenzen en in sommige gevallen zelfs over provinciegrenzen heen.

Bron: VNG Magazine.