© Peter van Trijen / Het Fotoburo

13 mei 2018 - De Brabantse boswachter Erik de Jonge ontplofte op Twitter na de zoveelste vondst van drugsafval in zijn gebied. Het leverde hem karrenvrachten aan reacties op. ,,Spijt heb ik zeker niet.”

Honderden liters gelekt zwavelzuur en salpeterzuur langs de Holleweg in Bergen op Zoom deden boswachter Erik de Jonge afgelopen vrijdag doordraaien. ,,Lieve xtc-gebruikers”, schreef hij op Twitter. ,,Het is 3:39 uur. Vanaf 18:00 uur hebben we gewerkt om het afval van jullie pilletjes op te ruimen. Da’s gelukt. Kost het Brabants Landschap wel tienduizenden euro’s en wat bos, maar jullie kunnen in ieder geval weer lekker festivallen. Ik ga avondeten. En nog ff slapen.”

Zijn sarcasme maakte flink wat reacties los. Maar een goeie dag later staat boswachter De Jonge nog steeds achter zijn boodschap. Al maakte hij inmiddels meer dan twintig giflozingen mee, elk nieuw incident raakt hem in zijn hart. ,,Boswachter is niet bepaald een negen-tot-vijfberoep. Je bent constant bezig het beste te doen voor jouw natuurgebied. Als zulke gruwelijke smeerlappen deze troep in je bos dumpen, word je daar verdrietig en boos van.”

Tijd tikt

Langs de Holleweg rook De Jonge een chemische, teerachtige lucht. Niet veel later trof hij grote plastic blauwe vaten aan, haastig geleegd door de eigenaren. Dichterbij komen had geen zin. De damp die van de vaten komt, kan zelfs dodelijk zijn. ,,Het eerste wat we doen, is een milieubedrijf inschakelen”, zegt De Jong. ,,De tijd tikt. De grond moet worden afgegraven en gesaneerd. In dit geval was de zuurgraad zelfs op op anderhalve meter diepte nog pH 0. Dat betekent dat elk leven wordt uitgeroeid.”

Zo’n sanering kost het Brabants Landschap, waarvoor De Jonge werkt, al gauw 50.000 euro. In Brabant hebben ze nog het geluk dat de provincie de helft daarvan vergoedt. Maar lang niet in elke provincie bestaat zo’n regeling. ,,Alleen onze organisatie is jaarlijks vele tonnen kwijt aan het opruimen van deze smeerbende. Dat geld had anders naar natuurbeheer kunnen gaan.”

Vaak gaat het om hoogopge­lei­de mensen. In hun vrije tijd stoppen ze GroenLinks-fol­ders in de bus, terwijl ze medeverant­woor­de­lijk zijn voor deze milieuscha­de

Erik de Jonge

Hoogopgeleide mensen

De boswachter pleit ervoor dat reinigingskosten voor afval van drugslaboratoria niet worden afgewenteld op de landeigenaren. ,,Ik vind het niet eerlijk dat de grondeigenaar telkens voor de kosten moet opdraaien.” Het Openbaar Ministerie pleitte vorig jaar al voor een fonds dat dergelijke kosten kan opvangen. Dat potje zou gevuld kunnen worden met ontnemingen van crimineel vermogen.

Volgens De Jonge moeten festivalgangers zich bewuster worden van de wereld achter dat feestpilletje. ,,Vaak gaat het om hoogopgeleide mensen. In hun vrije tijd stoppen ze misschien GroenLinks-folders in de bus, terwijl ze medeverantwoordelijk zijn voor deze milieuschade aan natuurgebieden. Ik hoop dat meer mensen zich dat realiseren.”

 

Bron: Algemeen Dagblad