© Jos Korenromp

LICHTENVOORDE 18 april 2018 - De weidevogelvereniging Achterhoek zoekt grondeigenaars om in actie te komen tegen het verdwijnen van vogelsoorten. Minieme aantallen bepalen het sombere beeld van de weidevogels in de Achterhoek - voor veel soorten gaat het nog maar om enkele tientallen paren.

Van de grutto worden 40 paartjes, de kievit een kleine 100, de wulp 20 en van de tureluur zelfs nog maar zeven stuks. De Weidevogelvereniging Achterhoek komt in actie om het beschikbare geld en de noodzakelijke maatregelen onder de aandacht te brengen.

De provincie Gelderland heeft voor de Achterhoek 700.000 euro beschikbaar. De Weidevogelvereniging Achterhoek helpt met het gratis inzaaien van stroken land, overhoekjes en akkertjes met bloemen- en kruidenmengsels. Het kan ook gaan om stroken grond langs wegen en kerkenpaden die ingezaaid kunnen worden.

Onbenut

© Jos Korenromp

,,Helaas blijven er nog veel beschikbare percelen en randen onbenut", zegt Jan van der Weyde van de vereniging. ,,Meld ons die stroken en akkertjes, wij kijken dan of ze geschikt zijn. Met vrijwilligers en natuurverenigingen kunnen we ervoor zorgen dat de grond gratis wordt bewerkt en ingezaaid. Dat staat erg fleurig en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.''

Er wordt vooral gekeken naar gebieden waar van oudsher weidevogels voorkomen, zoals het Beltrumse Veld en Noordijker Veld. Van der Weyde: ,,We zijn geïnteresseerd in alle landelijke gebieden die als plasdras kunnen worden ingericht. Niet de bosrijke delen, maar vooral het open veld. Dat is goed voor kieviten, maar ook voor andere soorten. Weidevogels trekken naar elkaar toe, daar waar het voedsel zit.''

Drone speurt kuikens op

Voor de bescherming van jonge weidevogels wordt dit voorjaar voor het eerst een drone ingezet, die met een warmtebeeldcamera is uitgerust. Tijdens het broedseizoen worden daarmee broedende vogels en kuikens in het hoge gras van de weilanden opgespoord. 
Wat de drone waarneemt kan middels coördinaten worden doorgegeven. Daarmee kan de bestuurder van een landbouwwerktuig worden gewaarschuwd, zodat hij precies weet waar de nesten liggen. Begin mei is een eerste vrijwilliger van de Weidevogelvereniging met een drone actief om nesten en kuikens op te sporen.

 

Bron: De Gelderlander.