© Pieter van Vollenhoven

18 april 2018 - De 25.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in ons land moeten onderdeel worden van de politie. Handhavers mogen nu vaak niet optreden, omdat ze niet bevoegd zijn. Ook is hun veiligheid in gevaar.

Dat stelt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid in een interview met deze krant. De boa's werken voor zo'n 1.100 instanties, zoals gemeenten, vervoerders en Staatsbosbeheer. Vandaag presenteert Van Vollenhoven een plan om alle boa's onder te brengen bij de Nationale Politie.

Volgens Van Vollenhoven zijn handhavers ‘beperkt in hun optreden’. ,,Boa’s die er zijn voor de rust in het openbaar vervoer, kunnen niet achter stenengooiers aan die van buiten een stoeptegel naar de bus gooien. Want dat is niet hun bevoegdheid.’’ Hij vreest dat ‘het publiek teleurgesteld zal raken’ in de boa, omdat die niet overal inzetbaar is. ,,Vergelijk het met een brandweerman die bij uw brandende huis staat en zegt: ik mag dat huis niet blussen.’’

Onvoldoende prioriteit

De Stichting Maatschappij en Veiligheid vindt dat er sinds de oprichting van de Nationale Politie te veel aandacht gaat naar het vangen van boeven en te weinig naar het handhaven van de openbare orde. ,,Doordat de politie nu onvoldoende prioriteit geeft aan de handhaving, zijn burgemeesters genoodzaakt boa’s in te huren.’’

In het plan gaan alle gemeentelijke boa’s vallen onder de Nationale Politie, als politiesurveillant. De oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid wijst ook op de gevaren voor handhavers, doordat die nu niet bij de politie horen. ,,Als een boa op een plek terechtkomt waar drugsafval wordt gestort, kan die tegen de verkeerde mensen aan lopen. Alleen is dan toch maar alleen.’’ De maatschappij heeft volgens hem 'de neiging pas iets te doen áls het mis is’. ,,We kunnen dat moment nog voor zijn. Daarom moet er nu een discussie in de Tweede Kamer komen over de taken van de politie.’’

 

"Doordat de politie nu onvoldoen­de prioriteit geeft aan de handhaving, zijn burgemees­ters genood­zaakt boa’s in te huren"

 

Goede afspraken

De Nationale Politie geeft aan dat het zeker niet de bedoeling dat de politie zich verder terugtrekt uit de wijk en dat handhavers daar hun taken overnemen. Wel erkent de politie dat het 'noodzakelijk is om heel goede afspraken te maken met boa’s'. ,,Dat kan in sommige gemeenten beter’’, beaamt woordvoerder van de korpsleiding Joop Kemperman. ,,Maar weer een complete stelselverandering, waardoor wij er 25.000 boa’s bij krijgen, daar zitten wij niet op te wachten.’’

 

Bron: Algemeen Dagblad.