© Provincie Gelderland

5 april 2018 - Natuurorganisaties in Gelderland gaan een drone inzetten om weidevogels te beschermen. De provincie Gelderland steunt die aanpak financieel.

Het onbemande vliegende apparaat kan met een warmtebeeldcamera vogelnesten waarnemen. De drone speurt vanuit de lucht tot 40 hectare per uur af. Als een nest is getraceerd, geven vrijwilligers de locatie door aan de betreffende boer. Het zoeken gaat zo niet alleen sneller; naar verwachting zullen er ook meer nesten gevonden worden. Bovendien hoeven er geen mensen weides meer te doorkruisen, en dus zullen er veel minder geursporen worden achtergelaten. Geursporen zijn niet wenselijk omdat die vossen en andere roofdieren kunnen attenderen op nesten, legt Yvette Ruesen uit namens de agrarische collectieven in Gelderland.

Er zijn acht mensen opgeleid om een drone te bedienen. Er is nu twee weken proef gedraaid met deze aanpak.

Zonsopkomst

In totaal is er in Gelderland 9.920 hectare weidevogelgebied en ruim 293.000 hectare agrarisch natuurgebied. In totaal is er 248 uur nodig om alle weidevogel-hectares af te vliegen, heeft de provincie Gelderland becijferd. Het controleren kan alleen rond zonsopkomst, wanneer de grond koud is en de warme eieren dus beter gedetecteerd kunnen worden.

De provincie hoopt dat een bijkomend voordeel is dat jongeren het werk leuk vinden vanwege de drone, en op die manier dus bij weidevogelbescherming betrokken raken.

 

Bron: Algemeen Dagblad.