Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - 17 januari 2018 - De provincie gaat zich sterk maken voor meer geld en capaciteit voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende misdaad. Volgens het rapport Kaiser, dat eind vorig jaar verscheen, is er te weinig capaciteit om de strijd met criminelen aan te gaan. Een meerderheid in Provinciale Staten vindt dat de provincie als een soort oliemannetje een ondersteunende en verbindende rol moet spelen in de aanpak van criminaliteit.

Georganiseerde misdaad is een groot probleem in Gelderland  In Rivierenland is het aantal drugsdumpingen toegenomen. Ook gemeenten met oudere vakantieparken hebben steeds meer last van criminele bendes. Meerdere bestuurders en ambtenaren zeggen bedreigd te zijn. Die ondermijnende criminaliteit vraagt om maatregelen.

Zo vindt een aantal Statenfracties dat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost Nederland moet worden versterkt. Het RIEC werkt in de grootste politieregio van Nederland, maar heeft volgens het rapport Kaiser beperkte financiële middelen. Het RIEC heeft een spilfunctie in de aanpak van criminaliteit.

Analyse drugscriminaliteit Gelderland Zuid

Het provinciebestuur is in ieder geval van plan om 'samen met partners' voorstellen in te dienen om geld uit het landelijk ondermijningsfonds te krijgen. In dat fonds zit 100 miljoen euro. De provincie heeft zelf ook 1 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de georganiseerde misdaad en wil zich vooral richten op gezamenlijke projecten.

Een van die projecten is een gezamenlijke analyse van onder meer drugsdumpingen in Gelderland Zuid. Ook de aanpak van verouderde vakantieparken, die criminaliteit kunnen aantrekken, hebben de aandacht van Gedeputeerde Staten.

Overigens vinden de Staten wel dat de 'driehoek' (burgemeester, politie en officier van justitie) het voor het zeggen heeft en willen niet ingrijpen in bestaande gezagsverhoudingen.

 

Bron: Omroep Gelderland.