De Rechtbank Noord-Nederland heeft 3 motorrijders veroordeeld tot geldboetes 500 euro voor het rijden in een Natura 2000-gebied. De verdachten hebben volgens de rechtbank met hun handelen regelgeving overtreden die bedoeld is om de habitat in kwetsbare gebieden te beschermen. Door dat handelen kon een verstorend effect optreden voor de aldaar aanwezige flora en fauna.

Op 24 januari 2016 reed een groepje van 3 motorrijders in het natuurgebied het Holtingerveld in de Drentse gemeente Westerveld. Dit is een Natura 2000-gebied en maakt daarmee onderdeel uit van een Europees netwerk van natuurbeschermingsgebieden. De motorrijders reden door het stuifgebied over de zandduinen en de zandpaden, wat op grote afstand hoorbaar moet zijn geweest.

De verdachten reden daarbij op off the road-motoren die niet aan de bepalingen van het Reglement voertuigen voldeden. Ze waren namelijk niet voorzien van richtingaanwijzers, spiegels en reflectoren. Hiervoor heeft de rechtbank alle verdachten geldboetes van 250 euro opgelegd.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland.