REGIO - Op zaterdag 30 september zijn er op de noord Veluwe in grote delen van het buitengebied controles  uitgevoerd op de naleving van vooral de 'groene' wet- en regelgeving. Hierbij kregen tientallen mensen een bekeuring of waarschuwing voor diverse overtredingen.  

Wildspotters en bronstige herten
De controles op de Noord-Veluwe zijn zoals gebruikelijk uitgevoerd onder leiding  van Stichting Groennetwerk. Het Groennetwerk 'haakt daarmee aan' bij het initiatief van provincie Gelderland, om verspreidt door het jaar regelmatig controles uit te laten voeren in het Gelderse buitengebied. De dag begon met veel nattigheid maar toen het in de namiddag en avond steeds droger werd, ontstond er ook steeds meer drukte in het bos.  Vooral de hertenbronst trekt jaar op jaar meer bezoekers en wildspotters. Velen houden zich daarbij aan de toegangsbepalingen en respecteren de noodzakelijke rust voor de dieren. Anderen echter begeven zich buiten wegen en paden en in rustgebieden, met alle verstorende gevolgen van dien.  Er werden dan ook diverse processen-verbaal en waarschuwingen uitgedeeld.

Uiteenlopende overtredingen
Het aantal overige overtredingen was ook bij deze controle actie zeer divers. Ruim 30 vissers werden gecontroleerd, waarbij een proces-verbaal werd opgemaakt en een officiële waarschuwing werd afgegeven in verband met dierenwelzijn. Ook werd er hulpverleend aan een burger in nood, werd een asbest afvalstort aangetroffen in het bos, was er een aanrijding met wild en werd er gekampeerd op een locatie waar dit niet was toegestaan.

Ook is er een aantal malen proces-verbaal opgemaakt voor loslopende honden, het lozen van stoffen in het oppervlakte water en het onjuist aanbieden van afvalstoffen. Een mooie 'vangst' vormde tenslotte de zes personen die gezamenlijk zes kilo eekhoorntjesbrood hadden verzameld. Eén van hen bleek bovendien 'gesignaleerd' te staan, is daarop aangehouden en kan zijn 2,5 jaar durende straf elders uitzitten.   

De actie toonde opnieuw aan dat toezicht in het buitengebied hoogst noodzakelijk is en blijft.

Bron: Harderwijker Courant.