© Rob Voss

De baas van de politie in Oost-Nederland – Pim Miltenburg – windt er geen doekjes om: ,,Natuurlijk kan ik meer agenten goed gebruiken. Maar het oosten als luilekkerland voor criminelen is onzin.’’

Miltenburg (60) moest een paar keer met zijn voorhoofd fronsen toen hij de snoeiharde kritiek van de twaalf Nederlandse commissarissen van de Koning eerder deze week hoorde. Het platteland – vooral ‘zijn’ Oost-Nederland – als luilekkerland voor criminelen, waar boeven ongestoord hun gang kunnen gaan omdat de politie ze toch geen strobreed in de weg legt, schreven de commissarissen in een kritisch rapport. Hun vrees: op het platteland dreigen broeinesten van criminaliteit te ontstaan omdat de politie er zwaar onderbezet is.

U bent politiebaas in een luilekkerland voor criminelen en blijkbaar niet in staat om de misdaad in deze regio voldoende het hoofd te bieden.

,,Als ik die kritiek lees, dan denk ik: waar komt dit vandaan? Want het komt niet overeen met de feiten. Het aantal agenten in Oost-Nederland is sinds de vorming van de Nationale Politie niet minder geworden en er zijn fors meer wijkagenten bij gekomen, die zichtbaar zijn voor de mensen in hun wijk. Ook neemt de geregistreerde criminaliteit af, er zijn bijvoorbeeld veel minder inbraken dan een paar jaar geleden. Uit de meest recente Veiligheidsmonitor blijkt dat de veiligheid toeneemt, ook op het platteland.’’

Er wordt al een paar jaar gewaarschuwd voor zware criminaliteit die oprukt vanuit Brabant naar het oosten.

© Rob Voss

,,Leegstaande loodsen op het platteland zijn gewild bij drugscriminelen. Daarom besteden we ook volop aandacht aan het bestrijden van deze zware vormen van criminaliteit. We rollen drugslabs op, we bestrijden de hennepteelt. Daar zitten we bovenop, samen met gemeenten die ondermijning aanpakken en een partij zoals de Belastingdienst, die ook jaagt op witwassende drugscriminelen. Die vermeende verschuiving van zware criminaliteit van zuid naar oost is echter maar ten dele waar. Dat criminelen uit Brabant in groten getale opschuiven naar onze regio is niet het beeld dat wij hebben.’’

Toch wordt er continu geroepen, ook door de politiebonden, dat er te weinig agenten zijn en dat zaken daardoor niet worden opgepakt.

,,Iedereen die zegt: ‘er zijn te weinig politieagenten in Oost-Nederland’, geef ik gelijk. Natuurlijk wil ik er graag meer mensen bij. Je hoort mij niet roepen dat we al voldoende agenten hebben en dat het zo prima is. Maar het is zéker niet zo dat we in het oosten slechter bedeeld zijn dan in andere regio’s. Het capaciteitsprobleem speelt landelijk. Het zou goed zijn als er snel meer geld en middelen beschikbaar komen voor de politie.’’

U hebt er de afgelopen jaren behoorlijk wat extra werk bij gekregen?

,,De terrorismedreiging en de vluchtelingenproblematiek trekken een zware wissel. Het zijn taken waar we de afgelopen jaren steeds meer tijd aan kwijt zijn, maar waar we geen extra agenten voor hebben gekregen. Neem de gijzeling vorige maand in Arnhem, waarbij mogelijk sprake was van een bomgordel. Dan gaat er een hele operatie draaien om deze mogelijke terroristische dreiging goed te bestrijden. Dat kost veel capaciteit en het vraagt veel van onze mensen. En het gaat ten koste van het andere werk, want je kunt als agent niet alles tegelijk.’’

Er is veel kritiek op het sluiten van tientallen bureaus de afgelopen jaren. De politie zou daardoor minder zichtbaar zijn voor burgers.

,,Wij willen de burger zo goed mogelijk van dienst zijn. Een bureau is daarbij een middel en geen doel op zich. In iedere gemeente hebben we minimaal één politiebureau. Slachtoffers van kleine criminaliteit kunnen in toenemende mate online aangifte doen. Via sociale media zijn weer goed zichtbaar en communiceren we veel met de burger. Maar we beseffen dat er ook een groep mensen is die hier niet van houdt, of geen internet heeft. Hiervoor zijn andere oplossingen, zo komen we steeds vaker bij mensen thuis om bijvoorbeeld een aangifte op te nemen.’’

De commissarissen van de Koning zeggen dat de politieregio Oost-Nederland veel te groot is. ‘Onwerkbaar, knip het op”, schrijven ze. Wat vindt u daarvan?

,,Dat soort beslissingen zijn niet aan mij. Ik zie dagelijks dat de politieregio Oost-Nederland goed functioneert, ondanks het uitgestrekte gebied. We zijn lokaal goed verankerd omdat het basisteam en de wijkagenten veelvuldig in contact staan met de gemeente en de burgemeester. En als er ergens een groot incident is, zijn we in staat om snel op te schalen en voldoende politie bijeen te brengen om ons werk goed te doen.’’

Bron: AD