© ANP

'LUILEKKERLAND VOOR CRIMINELEN' Het platteland is een ‘luilekkerland voor criminelen’ waar agenten niet of nauwelijks komen. Als zij hun neus al laten zien, duurt het vaak lang voor ze ter plaatse zijn.

In snoeiharde bewoordingen fileren twaalf commissarissen van de Koning in een rapport de prioriteiten van de nationale politie, die in 2013 werd gevormd. Terwijl de politie haar blik richt op steden in de Randstad, heeft de rest van Nederland het nakijken. Zo ontstaat het ‘politieloze platteland’, waar blauw op straat ontbreekt, net als voldoende recherchecapaciteit en een functionerende waterpolitie. Criminelen kunnen zo vrijwel ongestoord hun gang gaan.


Als voorbeeld noemt het rapport de vierhonderd vakantieparken in Gelderland. In sommige parken hebben criminelen vrij spel. De commissarissen spreken van sociale problematiek, illegale prostitutie en uitbuiting. ,,Als je als crimineel carrière wil maken, doe je er verstandig aan naar landelijke gebieden te gaan, daar is nauwelijks politie'’, schrijven ze.

Niet snel

Plattelandsregio’s zien hoe ‘hun’ agenten worden ingezet bij landelijke activiteiten, zoals de inzet van de ME. Dat gaat dankzij de vorming van de nationale politie zo gemakkelijk, dat activiteiten in wijken soms geruisloos worden geschrapt of lopende onderzoeken stilgelegd.

Als agenten al in de plattelandsregio’s gezien worden, is het met zwaailichten. ,,Was toezicht vroeger normaal, nu is er iets als de politie langskomt.'’ Snel zijn agenten er lang niet altijd. Doordat plattelandsgemeenten vaak meerdere dorpskernen hebben, kan de aanrijtijd in ongunstige gevallen oplopen tot een halfuur. De politie streeft er naar in het merendeel van de gevallen in vijftien minuten ter plaatse te zijn.

Krap bemand

De waterpolitie is intussen zo krap bemand, dat er geen enkel zicht is op georganiseerde criminaliteit in jachthavens, concluderen de commissarissen. Terwijl Rotterdam een eigen zeehavenpolitie heeft, ontbreekt deze in de tweede zeehaven van Nederland: Zeeland. Dat terwijl de misdaad zijn weg ook daarheen heeft gevonden.

De politie wil niet inhoudelijk reageren, maar gaat binnenkort met de commissarissen van de Koning in gesprek. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat niet in op de 'mening' van de commissarissen. Het rapport kan worden meegenomen als de nationale politie wordt geëvalueerd, laat een woordvoerder weten. 

Bron: AD