© Natuurmonumenten (W. Ouwendijk)

3 mei 2017 - Jagers op de Veluwe verzetten zich tegen het grote aantal edelherten dat ze moeten afschieten. De gebruikte methoden - zoals nachtelijk jagen met lichtbakken - stuit ze tegen de borst. ,,We willen op een fatsoenlijke manier werken, met respect voor de dieren.”

Het overschot aan edelherten op de Veluwe houdt de gemoederen al een aantal jaren bezig. De ideale populatie schommelt tussen de 1.700 en 2.000 dieren, maar er lopen nu eerder ruim 3.000 edelherten rond. Bij gebrek aan voedsel in het bos zoeken ze de randen van de Veluwe op en vreten akkers leeg. Dat zorgt voor schade en boze boeren. Ook worden edelherten regelmatig aangereden.

Afschotplannen

Om de situatie te verbeteren, maken wildbeheerders, overheden en terreinbeheerders jaarlijks afschotplannen. Zwart op wit wordt vastgesteld hoeveel edelherten moeten worden doodgeschoten. ,,Maar hoe meer je edelherten opjaagt, hoe schuwer ze worden en hoe meer ze zich op een kluitje terugtrekken in het bos'', vertelt Hans Dorenbosch, zelf jager en voorzitter van wildbeheereenheid Veluwe Noord West.

Targets

Omdat de druk groot is om de 'targets' te halen,worden de grenzen weleens opgezocht. ,,Om het voor elkaar te krijgen, mogen we nu in de nacht jagen, bijvoeren, drachtige dieren afschieten, zelfs op ecoducten mag nu worden gejaagd”, zegt een jager tegen actualiteitenprogramma Brandpunt, dat gisteren aandacht besteedde aan de kwestie.

Dat is het laatste wat jagers willen, zegt Dorenbosch. ,,Wij willen op een fatsoenlijke manier werken, met respect voor de dieren. Het dier moet een faire kans krijgen te ontkomen, een moederhert schiet je niet bij haar kalf weg.”

Erecode

’s Nachts op edelherten jagen is ook tegen de erecode. Volgens bestuurslid Hans Ernsten van de Vereniging Wildbeheer Veluwe gebeurt dat alleen in uiterste gevallen. ,,Doordat edelherten worden opgejaagd, zie je ze overdag steeds minder. Dan zijn soms onorthodoxe maatregelen nodig, zoals ’s nachts jagen met lichtbakken. Punt is dat dit jagers zeer tegen de borst stuit. Dat zorgt voor ergernis en frustratie.”

Balans

Volgens Ernsten uiten veel jagers hun kritiek vooral om een statement te maken naar terreinbeheerders. ,,De afgelopen jaren zijn rustgebieden aangewezen waar niet mag worden gejaagd. Ook zijn wildrasters weggehaald en ecoducten aangelegd zodat dieren zich vrijelijk over de Veluwe kunnen bewegen. Dat zorgde ervoor dat de populatie edelherten snel is gegroeid.”

Een oplossing is er ook, denkt jager Dorenbosch. ,,Terreinbeheerders moeten de leefomstandigheden en het voedselaanbod voor edelherten verbeteren. Dat zorgt voor meer balans en minder overlast, waardoor de noodzaak van massale afschot kleiner wordt.”

 

Bron: AD