In 2010 heeft SGN een projectplan Natuurkalender opgesteld. Voor meer informatie zie het projectplan dat bij projecten 2010 is weergegeven. In maart 2011 is het project afgerond en hieronder zal de evaluatie worden weergegeven.

Evaluatie Natuurkalender 2010-2011