Gedragscodes Flora- en Faunawet.
Het Groennetwerk Noord-Veluwe en het Groennetwerk Apeldoorn voeren in 2008 het project gedragscodes Flora- en Faunawet uit. Doel van dit project met daaraan gekoppeld aangescherpt toezicht, is meer inzicht te krijgen in de naleving van de verschillende gedragscodes. Deze zijn:

Gedragscode "Zorgvuldig bosbeheer".

Gedragscode "Flora- en Faunawet voor waterschappen".