Aanrijdingen met wild.

Jaarlijks worden er honderden, in het wild levende, dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan wordt door de meldkamer van de politie een faunabeheerder opgeroepen. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten bij de Stichting Groennetwerk (SGN). Zij hebben een speciaal verlof om deze dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Is het gewonde dier gevlucht, dan zorgt de faunabeheerder er voor dat het gewonde dier wordt opgespoord. Dit wordt met behulp van een speciaal getrainde zweethond gedaan. De inzet van deze gecertificeerde hond is om te voorkomen dat een gewond dier dagen ligt te creperen in het bos. Het dode dier wordt vervolgens door de faunabeheerder afgevoerd.

Tips.

 • Veel aanrijdingen worden veroorzaakt door een te hoge snelheid.
 • Pas uw snelheid daarom aan, met name na zonsondergang.
 • Bij een snelheid van 60 km/uur heeft het wild kans uw auto te ontwijken. Deze snelheid biedt ook u nog de mogelijkheid om tijdig te stoppen.
 • Wijk niet uit, houd het stuur recht, dat is voor u het veiligst.
 • Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.


Wat te doen bij het aanrijden van wild?

 • Bel direct de politie 0900 8844.
 • Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.
 • Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.
 • Wacht de komst van de politie of de faunabeheerder (rustig) af.


Wat moet u beslist niet doen!

 • Rijd niet door, dat is strafbaar.
 • Ga nooit achter het dier aan, laat dit aan de deskundige faunabeheerder over.
 • Bel niet met de dierenambulance maar met de politie. In het wild levende dieren, zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën, hebben weinig kans na revalidatie te overleven. De dierenambulance ontfermt zich wel over het klein wild wat is aangereden en nog levend wordt aangetroffen, zoals dassen, vossen, marters en vogels.
 • Neem het aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Flora- en Faunawet staat dit niet toe. Dit is dus strafbaar. Alleen de opgeroepen faunabeheerder van SGN is bevoegd dit dier te vervoeren.

 

Een aanrijding met wild?

Bel direct 0900 8844