De opsporingsambtenaren die bij de verschillende organisaties werken zijn in hun dagelijks werk voortdurend bezig met handhaving van de groene regelgeving. Het zijn in veel gevallen groene BOA's, zoals jachtopzichters en boswachters, naast de ambtenaren van politie en Koninklijke Marechaussee, die natuurlijk een breder takenpakket hebben.

De SGN coördineert de inzet bij bijzondere en gezamenlijke acties en fungeert daarbij dus als 'de paraplu', de overkoepelende en bindende factor. Zo wordt voorkomen dat mensen op eigen houtje zaken aanpakken of zelfs geheel langs elkaar heen werken. Dat werkt veel efficiënter en effectiever!

Voorbeelden van activiteiten zijn het nastreven van uniforme toegangsregels voor natuurgebieden, het opzoeken en uit het lijden verlossen van aangereden grofwild, het toezien op aanlijngeboden voor honden, bestrijden van illegale afvalstort en stroperij en het trachten terug te dringen van illegale crossactiviteiten in de bossen en op de heidevelden.

Kortom, de SGN streeft de belangen na van plant en dier. Maar uiteindelijk ook de belangen van de bezoekers van de Veluwe, want recreëren in een schoon, veilig, rustig, groen en wildrijk gebied is wel zo aangenaam!