Kwetsbare natuur beschermen

Gelderland is een zeer geliefd vakantieoord – en terecht! Met name de uitgestrekte bossen en de prachtige heidevelden zijn populair om in te verblijven en te recreëren. Veel mensen beseffen echter niet dat diverse gebieden kwetsbaar zijn. Om die reden gelden in veel terreinen spelregels. Dergelijke spelregels staan vaak op de bekende bordjes bij toegangen tot de natuurgebieden. Daarnaast gelden er landelijke 'groene' wetten. Voorbeelden daarvan zijn de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Maar, net als bij voetbal: iemand moet er voor zorgen dat mensen zich aan die spelregels houden! En dat is nu precies wat de SGN doet. De stichting zorgt ervoor dat intensief wordt samengewerkt bij het handhaven van groene wet- en regelgeving in de meeste brede zin van het woord. Al met al een essentieel onderdeel van bescherming en beheer van flora en fauna