Stichting Groennetwerk (SGN)
is de rechtspersoon van het Groennetwerk Noord-Veluwe, Apeldoorn en Achterhoek. Deze netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Koninklijke Marechaussee in Havelte en Apeldoorn, de groene buitengewoon opsporingsambtenaren (afgekort BOA), flora- en faunabeheerders van onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Ook zijn hier bij aangesloten de gemeenten, provincies Gelderland en Flevoland en particuliere terreineigenaren in dit deel van Gelderland.


Handhaving

De opsporingsambtenaren die bij de verschillende organisaties werken zijn in hun dagelijks werk voortdurend bezig met handhaving van de groene regelgeving. Het zijn in veel gevallen groene BOA's, zoals jachtopzichters en boswachters, naast de ambtenaren van politie en Koninklijke Marechaussee, die natuurlijk een breder takenpakket hebben.(lees meer)


Afhandeling Wildaanrijdingen

Aanrijdingen met wild.
Jaarlijks worden er honderden, in het wild levende, dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan wordt door de meldkamer van de politie een faunabeheerder opgeroepen. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten bij de Stichting Groennetwerk (SGN).(lees meer)Een aanrijding met wild?

Bel direct 0900 8844

 

Bescherming

Kwetsbare natuur beschermen
Gelderland is een zeer geliefd vakantieoord – en terecht! Met name de uitgestrekte bossen en de prachtige heidevelden zijn populair om in te verblijven en te recreëren. Veel mensen beseffen echter niet dat diverse gebieden kwetsbaar zijn. Om die reden gelden in veel terreinen spelregels. Dergelijke spelregels staan vaak op de bekende bordjes bij toegangen tot de natuurgebieden. Daarnaast gelden er landelijke 'groene' wetten. Voorbeelden daarvan zijn de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.(lees meer)